جنگ خان ها

جنگ خان ها بازی انلاین و رایگان قرون وسطایی میباشد.

•    با یکی از یازده قوم بی مانند، تاریخ را دوباره بسازید. استراتژی های مرکب با 16 نبرد و یگان های محاصره، ساختمان ها، مهارت ها و عناصر دیگر بازی، در طول زمانی که شما با هزاران بازیکن دیگر در سرتاسر دنیا رقابت می کنید شما را سرگرم خواهند کرد، و یا شاید هم شما را سخت مشغول کنند.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیش تر و یا ثبت نام در این بازی مهیج کلیک کنید تا به سایت جنگ خان ها هدایت شوید.